Fysiotherapie bij Cerebrale parese?

Cerebrale parese is een hersenaandoening waar stiekem meer mensen last van hebben dan vaak wordt ingeschat. Zo’n 1 op de 400 kinderen in Nederland wordt geboren met deze stoornis of ontwikkelt deze in het eerste levensjaar. Cerebrale parase is daarmee de meest voorkomende oorzaak van motorische beperkingen bij kinderen. Fysiotherapie helpt iemand met Cerebrale parese om dagelijkse handelingen zo goed mogelijk uit te voeren. Zodoende kan fysiotherapie iemand met Cerebrale parese ondersteunen om zo zelfstandig mogelijk te leven en meer geluk uit zijn of haar leven te halen.

Waar heb je last als je Cerebrale parese hebt?

Cerebrale parese is een houding- en bewegingsstoornis die bij de ene persoon meer impact heeft dan bij de ander. Sommige mensen met deze aandoening kunnen relatief zelfstandig leven, terwijl anderen continu zorg nodig hebben. Cerebrale parese heeft nagenoeg altijd impact op arm- en beenbewegingen. Soms kan iemand door de stoornis ook last hebben van een spraakgebrek, zichtprobleem of een leerachterstand, doordat informatie langzamer wordt verwerkt. Ook kan iemand slechts aan één zijde van het lichaam last hebben van deze stoornis terwijl de ander over het gehele lichaam hinder ondervindt. Kortom, deze aandoening is zeker niet bij iedereen hetzelfde.

Is Cerebrale parese een ziekte?

Cerebrale parese is een stoornis waar geen genezing bij mogelijk is. Het is geen ziekte. Bij iemand bij wie Cerebrale parese is vastgesteld, is sprake van een beschadiging aan de hersenen. Deze beschadiging is vaak aangeboren maar ook kan ook tijdens het eerste levensjaar pas ontstaan. Omdat een deel van de hersenen beschadigd is geraakt, functioneert een deel van de hersenen niet goed meer. Dit noemen we Cerebrale parese en kan impact dus hebben op de manier waarop iemand beweegt, praat, eet, kijkt en leert.

Omdat dagelijkse handelingen vaak een grote uitdaging zijn voor iemand met Cerebrale parese, heeft deze aandoening een enorme impact op iemands leven. Een fysiotherapeut kan helpen om dagelijkse handelingen zo goed mogelijk uit te voeren, waardoor iemand met Cerebrale parese beter deel kan nemen aan de maatschappij. Er valt helaas geen eerlijk, globaal beeld te schetsen van de resultaten die met fysiotherapie bereikt kunnen worden. Dit komt omdat de hersenbeschadiging van persoon tot persoon verschilt, net als de persoonlijke situatie rondom iemand met Cerebrale parese. Een behandeling is dus altijd maatwerk. Je fysiotherapeut zal in een één op één gesprek hier een betere inschatting van kunnen geven. Wel staat vast dat fysiotherapie altijd aan te raden is, wanneer de diagnose ‘Cerebrale parese’ is gesteld.

Zijn er verschillende vormen van Cerebrale parese?

Er zijn 3 verschillende vormen van Cerebrale parese. Deze vormen zijn gelinkt aan de symptomen waar iemand last van heeft. De 3drie typen van Cerebrale parese zijn:

  • Spastisch: in dit geval voelen de spieren stijf en strak. Het overgrote meerendeel van de mensen met Cerebrale parese is gediagnosticeerd met deze vorm van de stoornis. Volgens cijfers van het UMC Utrecht gaat het om ongeveer 85%.
  • Dyskinetisch: in dit geval bewegen de spieren automatisch, zonder dat de persoon hier invloed op heeft. Bij ongeveer 10% van de mensen met Cerebrale parese wordt deze vorm vastgesteld.
  • Atactisch: deze vorm komt slechts bij ongeveer 5% van de mensen met Cerebrale parese voor en zorgt ervoor dat iemand last heeft van schokkerige bewegingen waar hij of zij geen controle over heeft.

Waardoor ontstaat Cerebrale parese?

Uit onderzoek blijkt dat de hersenbeschadiging die Cerebrale parese veroorzaakt altijd optreed voor, tijdens of kort na de geboorte van het kind. Hiervoor zijn echter wel meerdere oorzaken aan te wijzen. Wanneer de hersenbeschadiging al voor de geboorte is ontstaan, kan dit door een aanlegstoornis komen. Deze aanlegstoornis wordt doorgaans veroorzaakt door een erfelijke aandoening, een infectie of een intoxicatie van de moeder.

Bij een scheuring van de baarmoeder, knoop in de navelstreng of het loslaten van de placenta tijdens de zwangerschap kan door zuurstoftekort ook een beschadiging aan de hersenen ontstaan. In de meeste gevallen is de hersenschade voor of tijdens de geboorte ontstaan.

Tijdens de geboorte kan hersenschade bijvoorbeeld ontstaan doordat de navelstreng om de nek van het kindje komt te zitten. Is het kindje te vroeg geboren? Dan is de kans op infecties, zuurstofgebrek in de hersenen of hersenbloedingen tijdens het eerste levensjaar groter dan bij een voldragen zwangerschap.

Hoe helpt fysiotherapie bij Cerebrale parese?

De symptomen van cerebrale parese zijn snel herkenbaar waardoor de diagnose al op vroege leeftijd kan worden gesteld. Al als baby kan een fysiotherapeut ondersteuning bieden door oefeningen te doen met de baby. Ook geeft een fysiotherapeut de ouders/verzorgers praktische handvatten, zodat zij het kindje zo goed mogelijk kunnen ondersteunen met de ontwikkeling van spelen, leren zitten, eten en ontspannen.

Voor de fysiotherapiebehandeling van een iemand met Cerebrale parese is geen gespecialiseerde fysiotherapeut nodig. Iedere fysiotherapeut is in principe opgeleid om mensen met deze aandoening te helpen. Bij kinderen zal uiteraard wel worden ingezet op een ander behandelplan dan bij volwassenen. Kinderen leren met name spelenderwijs. Een fysiotherapeut zal altijd zijn/haar best doen de oefeningen zo leuk mogelijk te maken, zodat een kindje met Cerebrale parese op spelende wijze leert.

Het behandelplan begint al als het kindje nog een baby is en groeit als het ware door de jaren mee. Een fysiotherapeut bekijkt met welke uitdagingen het kindje te maken krijgt wanneer het opgroeit en speelt daar met het behandelplan op in. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitdagingen zoals leren lopen en praten. Omdat bewegen zo veel energie en mogelijk frustratie kost, spenderen kinderen met Cerebrale parese veel meer tijd in een stoel dan kinderen zonder deze stoornis. Even lekker rondrennen en tikkertje spelen is er niet bij. Voldoende bewegen is echter voor iedereen gezond. Ook voor kinderen met deze aandoening. Een fysiotherapeut bekijkt per situatie wat wél mogelijk is. Zo kan fysiotherapie ondersteuning bieden om iemand met Cerebrale parese vitaal te houden.

De focus ligt bij een fysiotherapiebehandeling van iemand met Cerebrale parese op het uitvoeren van dagelijkse/wekelijkse handelingen. Het doel is altijd om te zorgen dat iemand met Cerebrale parese beter deel kan nemen aan de maatschappij, zo veel mogelijk zelfstandigheid kan opbouwen en zoveel mogelijk plezier uit het leven kan halen.

Fysiotherapie in Weert bij Cerebrale parese

Fysiopark Boshoven in Weert biedt ondersteuning aan mensen met Cerebrale parese. We helpen zowel kinderen, volwassenen als verzorgers om zo goede mogelijk met deze aandoening om te gaan. De fysiotherapeut zal in een persoonlijk gesprek de specifieke situatie bespreken. Op basis daarvan kan een behandelplan op maat worden opgesteld. Hierbij zal de fysiotherapeut continu monitoren en evalueren. Waar nodig wordt de behandeling bijgesteld zodat we uiteindelijk een aanpak vinden die perfect aansluit op jouw situatie. Iedereen is anders. Fysiopark Boshoven werkt daarom nooit met standaard draaiboeken, maar bekijkt iedere situatie apart. Neem vandaag nog contact op om een afspraak te maken. We bekijken graag samen wat Fysiopark Boshoven voor jullie kan betekenen.