Echografie

De meeste mensen kennen een echografie-apparaat van het maken van beelden van baby’s voor de geboorte. Wij gebruiken precies hetzelfde apparaat voor het maken van beelden van spieren, pezen en gewrichten. De kop van het apparaat zendt hoog frequent geluid uit en vangt de teruggekaatste geluidsgolven weer op. Harde materialen zullen veel geluid terugkaatsen, zachte minder. Op die manier kunnen wij als het ware in het spier- en peesweefsel kijken.

Voor ons is dat ideaal om te zien hoe het met de kwaliteit van het weefsel staat. Is de pees dik, gedeeltelijk gescheurd of zit er kalk in? Allemaal dingen die bepalend zijn voor het herstel en voor de behandeling die nodig is. Echografie maakt dus dat we betere diagnoses, prognoses en behandelplannen op kunnen stellen.